Select a different country or region to see specific content for your location.
CZ

Prosím, vyberte jazyk

 

FAQ

Jak se mohu ucházet o místo?

O vypsané místo se můžete ucházet přímo. Online žádosti nebo žádosti zaslané e-mailem jsou vítány. Vaše podklady tak můžeme zpracovat v co nejkratším čase a zároveň přispíváme k ochraně životního prostředí. Povinné jsou následující dokumenty:

Všechny podklady prosím zkombinujte do jednoho PDF dokumentu. Na internetu je k tomu k dispozici množství bezplatných programů. V ideálním případě by Vaše žádost neměla přesahovat 5 MB. 


Máte nějaké rady ohledně žádosti o zaměstnání?

Zaměřte se ve své žádosti o zaměstnání na relevantní údaje. Ke své žádosti připojte vysvědčení a certifikáty, kterými nám doložíte, že jste pro danou pozici dobře kvalifikováni. Ve svém průvodním dopise upozorněte například na speciální certifikáty nebo školení. Nezapomeňte také upozornit na delší pobyt v zahraničí, pokud se ucházíte o mezinárodní místo. Dbejte na to, aby byly Vaše dokumenty dobře čitelné a neobsahovaly žádné pravopisné chyby nebo chyby ve formátování. Jasná struktura Vašich podkladů přispívá k celkovému dobrému dojmu. 


Co se stane s mou žádostí o zaměstnání?

Personální oddělení každou žádost pečlivě prohlédne a při prvním výběru přizve i příslušné odborné oddělení. Pokud jste nás svou osobností zaujali, pozveme Vás na první pracovní pohovor. Pokud pohovor proběhne pozitivně, pozveme Vás zpravidla na druhý pohovor. 


Jak probíhá pracovní pohovor?

Pokud jste byli pozváni k přijímacímu pohovoru, srdečně gratulujeme! V první řadě to znamená, že bychom se s Vámi rádi blíže seznámili. Měli byste být vždy připraveni na následující otázky:

Během přijímacího pohovoru Vám představíme podnik a vysvětlíme Vám Vaše budoucí úkoly. Přijímací pohovory trvají zpravidla jednu až dvě hodiny. Po úspěšném prvním pohovoru Vás většinou pozveme k druhému pohovoru. 


Mohu se na pracovní pohovor připravit?

Jako přípravu na pohovor Vám doporučujeme, abyste se o společnosti Röchling v klidu informovali na naší domovské stránce. Při pohovoru nás ale většinou zajímá Vaše osobnost. Chceme poznat Vás a Vaši osobní životní dráhu. Ptejte se nás na vše možné! Vaše dotazy nám ukážou, jak intenzivně jste se danou pozicí zabývali. Můžete nám položit i konkrétní otázky ohledně Vašich budoucích úkolů a možností dalšího rozvoje. Koneckonců chcete poznat svého potenciálního zaměstnavatele.

 
Search
Iniciativní žádost o zaměstnání

Share

Print to PDF

Select Website

roe_karriere_teaser_00.jpg
Pracovní příležitosti a další rozvoj: Röchling jako zaměstnavatel

Kariéra